Pronunciation: hawale

Added on: 2009-07-09

Random words: kêlîçtu dipirsîejnûavtavçeje