Language: Arbëresh [Arbëresh]

Back to Arbëresh

  • shoqi pronunciation shoqi
  • pishk pronunciation pishk
  • lluai pronunciation lluai
  • kjen pronunciation kjen