Language: Kurmanji [Kurmancî / کورمانجی]

Back to Kurmanji

 • no pronunciation no
 • de pronunciation de
 • te pronunciation te
 • car pronunciation car
 • milk pronunciation milk
 • me pronunciation me
 • tu pronunciation tu
 • Kevin pronunciation Kevin
 • Abdullah Öcalan pronunciation Abdullah Öcalan
 • were pronunciation were
 • min pronunciation min
 • non pronunciation non
 • du pronunciation du
 • ew pronunciation ew
 • est pronunciation est
 • study pronunciation study
 • Alan pronunciation Alan
 • kar pronunciation kar
 • Arjen pronunciation Arjen
 • man pronunciation man
 • Zara pronunciation Zara
 • cem pronunciation cem
 • we pronunciation we
 • xwedê pronunciation xwedê
 • Kurd pronunciation Kurd
 • der pronunciation der
 • Bangor pronunciation Bangor
 • berg pronunciation berg
 • ceylan pronunciation ceylan
 • her pronunciation her
 • mal pronunciation mal
 • dia pronunciation dia
 • و pronunciation و
 • melek pronunciation melek
 • Newroz pîroz be! pronunciation Newroz pîroz be!
 • taco pronunciation taco
 • heval pronunciation heval
 • zane pronunciation zane
 • do pronunciation do
 • Agir pronunciation Agir
 • sol pronunciation sol
 • new pronunciation new
 • May pronunciation May
 • zik pronunciation zik
 • Aya pronunciation Aya
 • ku pronunciation ku
 • mas pronunciation mas
 • من pronunciation من
 • jin pronunciation jin
 • agur pronunciation agur
 • bar pronunciation bar
 • awe pronunciation awe
 • Ala pronunciation Ala
 • EM pronunciation EM
 • ayane pronunciation ayane
 • Cumhuriyet pronunciation Cumhuriyet
 • Ajda pronunciation Ajda
 • Sinjar pronunciation Sinjar
 • Partiya Karkerên Kurdistan pronunciation Partiya Karkerên Kurdistan
 • box pronunciation box
 • go pronunciation go
 • kirin pronunciation kirin
 • ça pronunciation ça
 • bal pronunciation bal
 • sal pronunciation sal
 • ha pronunciation ha
 • wir pronunciation wir
 • Öcalan pronunciation Öcalan
 • bira pronunciation bira
 • zia pronunciation zia
 • şeyda pronunciation şeyda
 • doktor pronunciation doktor
 • Willkommen pronunciation Willkommen
 • Dan pronunciation Dan
 • name pronunciation name
 • lê pronunciation
 • Hewlêr pronunciation Hewlêr
 • ez pronunciation ez
 • sim pronunciation sim
 • kum pronunciation kum
 • das pronunciation das
 • ma pronunciation ma
 • çawa pronunciation çawa
 • laundry pronunciation laundry
 • sur pronunciation sur
 • dem pronunciation dem
 • Avis pronunciation Avis
 • ban pronunciation ban
 • draw pronunciation draw
 • wa pronunciation wa