Language:

Azerbaijani

[az]

Back to Azerbaijani

  • mini pronunciation mini
  • Saldo pronunciation Saldo
  • maestro pronunciation maestro
  • netto pronunciation netto