Language:

Bavarian

[bar]

Back to Bavarian

  • April pronunciation April
  • juli pronunciation juli
  • Arwel pronunciation Arwel
  • Heini pronunciation Heini