Language:

Bavarian

[bar]

Back to Bavarian

  • Pou'zn pronunciation Pou'zn
  • Boazn pronunciation Boazn