Language:

Bavarian

[bar]

Back to Bavarian

  • åbe pronunciation åbe
  • daane pronunciation daane