Language:

Esperanto

[eo]

Back to Esperanto

Category: falsi amici Spagnolo

Subscribe to falsi amici Spagnolo pronunciations

  • Ombre pronunciation Ombre
  • pasto pronunciation pasto
  • poste pronunciation poste
  • preso pronunciation preso
  • Arto pronunciation Arto
  • gota pronunciation gota
  • acero pronunciation acero