Language:

Faroese

[fo]

Back to Faroese

  • juli pronunciation juli
  • renna pronunciation renna
  • Janus pronunciation Janus
  • rani pronunciation rani
  • kopar pronunciation kopar
  • lampa pronunciation lampa
  • Uranus pronunciation Uranus
  • Óluva pronunciation Óluva
  • Lilja pronunciation Lilja