Language:

Interlingua

[ia]

Back to Interlingua

  • Torno pronunciation Torno
  • chaos pronunciation chaos
  • a pena pronunciation a pena
  • sever pronunciation sever
  • torrente pronunciation torrente
  • monte pronunciation monte
  • Laxe pronunciation Laxe
  • costa pronunciation costa
  • canto pronunciation canto
  • campo pronunciation campo