Language:

Igbo

[ig]

Back to Igbo

 • chi pronunciation chi
 • eke pronunciation eke
 • anya pronunciation anya
 • ụlọ pronunciation ụlọ
 • nwoke pronunciation nwoke
 • mkpara pronunciation mkpara
 • Nkume pronunciation Nkume
 • dinta pronunciation dinta
 • ụdaume pronunciation ụdaume
 • Mgbochiume pronunciation Mgbochiume
 • oche pronunciation oche
 • akara pronunciation akara
 • Ala pronunciation Ala
 • ghee pronunciation ghee