Language:

Kazakh

[kk]

Back to Kazakh

Category: Қазақ тілі

Subscribe to Қазақ тілі pronunciations