Language:

Kurdish

[ku]

Back to Kurdish

  • kato pronunciation kato
  • baran pronunciation baran
  • lew pronunciation lew
  • komar pronunciation komar
  • شیر pronunciation شیر