Language:

Min Nan

[nan]

Back to Min Nan

  • 蟹 pronunciation
  • 烏賊 pronunciation 烏賊
  • 鱈魚 pronunciation 鱈魚
  • 鯊魚 pronunciation 鯊魚
  • 海馬 pronunciation 海馬
  • 白魚 pronunciation 白魚
  • 魚 pronunciation
  • oyster pronunciation oyster