Language:

Neapolitan

[nap]

Back to Neapolitan

  • troppo pronunciation troppo
  • aria pronunciation aria
  • quatro pronunciation quatro
  • stanza pronunciation stanza
  • voce pronunciation voce
  • poi pronunciation poi
  • niente pronunciation niente
  • fuoco pronunciation fuoco