Language:

Sardinian

[sc]

Back to Sardinian

  • chentu pronunciation chentu
  • tres pronunciation tres
  • otu pronunciation otu
  • ses pronunciation ses
  • cincu pronunciation cincu