Language:

Shona

[sn]

Back to Shona

  • kuda pronunciation kuda
  • bhiza pronunciation bhiza