Language:

Shona

[sn]

Back to Shona

  • mvura pronunciation mvura
  • awa pronunciation awa