Language:

Klingon

[tlh]

Back to Klingon

  • 'ar pronunciation 'ar
  • 'Iv pronunciation 'Iv
  • nuq pronunciation nuq
  • nuqDaq pronunciation nuqDaq
  • chay' pronunciation chay'
  • ghorgh pronunciation ghorgh
  • qatlh pronunciation qatlh