Language:

Flemish

[vls]

Back to Flemish

  • amai pronunciation amai
  • Nick pronunciation Nick
  • Sofie pronunciation Sofie
  • ben pronunciation ben
  • Karel pronunciation Karel
  • April pronunciation April
  • juli pronunciation juli
  • Guinevere pronunciation Guinevere