Language:

Quiatoni Zapotec

[zpf]

Back to Quiatoni Zapotec

Category: bible

Subscribe to bible pronunciations

  • Nah pronunciation Nah