How to pronounce Կարո՞ղ եք տալ անդորագիրը

in: Drinking & Dining
Կարո՞ղ եք տալ անդորագիրը is pending pronunciation in:

Random words: կովշնորհակալությունընկերանկախօգոստոս