Category:

քաղաք

Subscribe to քաղաք pronunciations

 • Երևան pronunciation Երևան [hy]
 • Արարատ pronunciation Արարատ [hy]
 • Վանաձոր pronunciation Վանաձոր [hy]
 • Շուշի pronunciation Շուշի [hy]
 • Գյումրի pronunciation Գյումրի [hy]
 • Նոր Հաճն pronunciation Նոր Հաճն [hy]
 • Թալին pronunciation Թալին [hy]
 • Մասիս pronunciation Մասիս [hy]
 • Դիլիջան pronunciation Դիլիջան [hy]
 • Վարդենիս pronunciation Վարդենիս [hy]
 • Վայք pronunciation Վայք [hy]
 • Թումանյան pronunciation Թումանյան [hy]
 • Ճամբարակ pronunciation Ճամբարակ [hy]
 • Ջերմուկ pronunciation Ջերմուկ [hy]
 • Մարալիկ pronunciation Մարալիկ [hy]
 • Արմավիր pronunciation Արմավիր [hy]
 • Աշտարակ pronunciation Աշտարակ [hy]
 • սպիտակ pronunciation սպիտակ [hy]
 • Մեղրի pronunciation Մեղրի [hy]
 • Հրազդան pronunciation Հրազդան [hy]
 • Ստեփանակերտ pronunciation Ստեփանակերտ [hy]
 • Քաջարան pronunciation Քաջարան [hy]
 • Տաշիր pronunciation Տաշիր [hy]
 • Մեծամոր pronunciation Մեծամոր [hy]
 • Էջմիածին pronunciation Էջմիածին [hy]
 • Կապան pronunciation Կապան [hy]
 • Եղեգնաձոր pronunciation Եղեգնաձոր [hy]
 • Ծաղկաձոր pronunciation Ծաղկաձոր [hy]
 • Վեդի pronunciation Վեդի [hy]
 • Record pronunciation for Ախթալա Ախթալա [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Բերդ Բերդ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Եղվարդ Եղվարդ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Սիսիան Սիսիան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Այրում Այրում [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Բյուրեղավան Բյուրեղավան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Շամլուղ Շամլուղ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Գավառ Գավառ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Ապարան Ապարան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Չարենցավան Չարենցավան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Ստեփանավան Ստեփանավան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Գորիս Գորիս [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Մարտունի Մարտունի [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Աբովյան Աբովյան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Արթիկ Արթիկ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Դաստակերտ Դաստակերտ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Իջևան Իջևան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Ռիգա Ռիգա [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Ագարակ Ագարակ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Սևան Սևան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Ալավերդի Ալավերդի [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Արտաշատ Արտաշատ [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան [hy] Pending pronunciation
 • Record pronunciation for Սիդար-Ռափիդս Սիդար-Ռափիդս [hy] Pending pronunciation