• אחד 1 pronunciation אחד 1 [he]
 • 57 pronunciation 57 [ar]
 • 1,000 pronunciation 1,000 [en]
 • 10,000 pronunciation 10,000 [en]
 • 79 pronunciation 79 [en]
 • 78 pronunciation 78 [fr]
 • 77 pronunciation 77 [ar]
 • 67 pronunciation 67 [ar]
 • 75 pronunciation 75 [fr]
 • 59 pronunciation 59 [es]
 • 54 pronunciation 54 [fr]
 • 84 pronunciation 84 [ar]
 • 1391 pronunciation 1391 [fa]
 • 63 pronunciation 63 [hak]
 • 53 pronunciation 53 [fr]
 • 73 pronunciation 73 [ar]
 • 62 pronunciation 62 [hak]
 • 52 pronunciation 52 [ar]
 • 82 pronunciation 82 [es]
 • 72 pronunciation 72 [fr]
 • 1337 pronunciation 1337 [eo]
 • 51 pronunciation 51 [ar]
 • 81 pronunciation 81 [fr]
 • 61 pronunciation 61 [pl]
 • 68 pronunciation 68 [ar]
 • 47 pronunciation 47 [ar]
 • 46 pronunciation 46 [fr]
 • 45 pronunciation 45 [en]
 • 44 pronunciation 44 [fr]
 • 43 pronunciation 43 [fr]