• Record pronunciation for Aaju Aaju [wo] Pending pronunciation
  • aaru pronunciation aaru [pt]
  • Record pronunciation for Aakara Aakara [wo] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for Aakimu Aakimu [wo] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for Aadama Aadama [wo] Pending pronunciation
  • Aal pronunciation Aal [de]
  • Record pronunciation for Aafiya Aafiya [wo] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for Aalim Aalim [wo] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for aajo aajo [wo] Pending pronunciation
  • Aada pronunciation Aada [fi]