User profile: information, words and pronunciations.
Date Word Listen Votes
2011-03-23 Бышыр [ky] Бышыр pronunciation 0 votes
2011-03-23 Ойгон [ky] Ойгон pronunciation 0 votes
2011-03-23 Түшүн [ky] Түшүн pronunciation 0 votes
2011-03-23 өзүңчү? [ky] өзүңчү? pronunciation 0 votes
2011-03-23 Окуучу [ky] Окуучу pronunciation 0 votes
2011-03-23 эч нерсе эмес! [ky] эч нерсе эмес! pronunciation 0 votes
2011-03-23 Бийле [ky] Бийле pronunciation 0 votes
2011-03-23 Бурул [ky] Бурул pronunciation 0 votes
2011-03-23 сатып ал [ky] сатып ал pronunciation 0 votes
2011-03-23 аралаштыр [ky] аралаштыр pronunciation 0 votes
2011-03-23 Чындап [ky] Чындап pronunciation 0 votes
2011-03-23 чык [ky] чык pronunciation 0 votes
2011-03-23 Жооп бер [ky] Жооп бер pronunciation 0 votes
2011-03-23 Жактыр [ky] Жактыр pronunciation 0 votes
2011-03-23 Үйрөн [ky] Үйрөн pronunciation 0 votes
2011-03-23 таттуу [ky] таттуу pronunciation 0 votes
2011-03-23 Даамдуу [ky] Даамдуу pronunciation 0 votes
2011-03-23 бериңизчи [ky] бериңизчи pronunciation 0 votes
2011-03-23 ичели? [ky] ичели? pronunciation 0 votes
2011-03-23 Мугалим [ky] Мугалим pronunciation 0 votes
2011-03-23 Тамагыңыз таттуу болсун [ky] Тамагыңыз таттуу болсун pronunciation 1 votes Best pronunciation
2011-03-23 Туулган күнүң менен! [ky] Туулган күнүң менен! pronunciation 0 votes
2011-03-23 куттуктаймын [ky] куттуктаймын pronunciation 1 votes Best pronunciation
2011-03-23 Кайтала [ky] Кайтала pronunciation 0 votes
2011-03-23 Сулуу [ky] Сулуу pronunciation 0 votes
2011-03-23 арзан [ky] арзан pronunciation 0 votes
2011-03-23 Аябай [ky] Аябай pronunciation 1 votes Best pronunciation
2011-03-23 рахмат [ky] рахмат pronunciation 1 votes Best pronunciation
2011-03-23 Ө [ky] Ө pronunciation 0 votes
2011-02-27 двоечный [ru] двоечный pronunciation 0 votes