User profile: information, words and pronunciations.
Date Phrase Pronunciation Info
2018-09-19 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Bán anh em xa, mua láng giềng gần pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà ăn không hết bạc [vi] Gà ăn không hết bạc pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Gà cùng chuồng đá lẫn nhau pronunciation 0 votes
2018-09-19 Kết cỏ ngậm vành [vi] Kết cỏ ngậm vành pronunciation 0 votes
2018-09-19 Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn [vi] Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn pronunciation By buidinhan
2018-09-19 Xấu dây tốt củ [vi] Xấu dây tốt củ pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tham thực cực thân [vi] Tham thực cực thân pronunciation 0 votes
2018-09-19 Giết gà lấy trứng [vi] Giết gà lấy trứng pronunciation 0 votes
2018-09-19 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà pronunciation 0 votes
2018-09-19 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Ông nói gà, bà nói vịt pronunciation 0 votes
2018-09-19 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần pronunciation 0 votes
2018-09-19 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần pronunciation 0 votes
2018-09-19 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi pronunciation 0 votes
2018-09-19 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Cho tôi xin lỗi nhé ! pronunciation 0 votes
2018-09-19 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. pronunciation 0 votes