User profile: information, words and pronunciations.
Date Phrase Listen Votes
2018-09-19 Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. [vi] Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi nhận hàng ở đâu? [vi] Tôi nhận hàng ở đâu? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi có hóa đơn [vi] Tôi có hóa đơn pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? [vi] Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? [vi] Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Bán anh em xa, mua láng giềng gần pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà ăn không hết bạc [vi] Gà ăn không hết bạc pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau pronunciation 0 votes
2018-09-19 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Gà cùng chuồng đá lẫn nhau pronunciation 0 votes
2018-09-19 Kết cỏ ngậm vành [vi] Kết cỏ ngậm vành pronunciation 0 votes
2018-09-19 Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. [vi] Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. pronunciation 0 votes
2018-09-19 Xấu dây tốt củ [vi] Xấu dây tốt củ pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tham thực cực thân [vi] Tham thực cực thân pronunciation 0 votes
2018-09-19 ước lệ tượng trưng [vi] ước lệ tượng trưng pronunciation 0 votes
2018-09-19 Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không [vi] Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi lấy thìa được không? [vi] Tôi lấy thìa được không? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất [vi] Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất pronunciation 0 votes
2018-09-19 Hân hạnh được gặp anh (chị) [vi] Hân hạnh được gặp anh (chị) pronunciation 0 votes
2018-09-19 Trường trung học phổ thông [vi] Trường trung học phổ thông pronunciation 0 votes
2018-09-19 Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc [vi] Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc pronunciation 0 votes
2018-09-19 Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn [vi] Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn pronunciation 0 votes
2018-09-19 Giết gà lấy trứng [vi] Giết gà lấy trứng pronunciation 0 votes
2018-09-19 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà pronunciation 0 votes
2018-09-19 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Ông nói gà, bà nói vịt pronunciation 0 votes
2018-09-19 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần pronunciation 0 votes
2018-09-19 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm pronunciation 0 votes
2018-09-19 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. pronunciation 0 votes