User profile: information, words and pronunciations.
Date Word Pronunciation Info
2012-01-18 անդուրություն [hy] անդուրություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 անմաքրություն [hy] անմաքրություն pronunciation By hkar1234
2012-01-18 հարմարվողականություն [hy] հարմարվողականություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 հանդարտություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 լռություն [hy] լռություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 անճշգրտություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 խստասրտություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 տպավորություն [hy] տպավորություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 չքավորություն [hy] չքավորություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 հռետորություն [hy] հռետորություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 ռեկտորություն [hy] ռեկտորություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 դոկտորություն [hy] դոկտորություն pronunciation By loveser
2012-01-18 ոգևորություն [hy] ոգևորություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 անդորրություն [hy] անդորրություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 անշարժություն [hy] անշարժություն pronunciation 0 votes
2012-01-18 չարասրտություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 բարեսրտություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 նորություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 հետաքրքրասիրություն [hy] հետաքրքրասիրություն pronunciation By zepyur
2012-01-18 հետաքրքրություն [hy] հետաքրքրություն pronunciation By zepyur
2012-01-18 լերդացած արյուն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 բարյացակամություն [hy] բարյացակամություն pronunciation By zepyur
2012-01-18 ընթերցանություն [hy] ընթերցանություն pronunciation By hkar1234
2012-01-18 թափանցելիություն [hy] թափանցելիություն pronunciation By hkar1234
2012-01-18 վարձատրություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 թափանցիկություն [hy] թափանցիկություն pronunciation By zepyur
2012-01-18 մածուցիկութուն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 ուռուցիկություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 հասկացողություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation
2012-01-18 սրնթացություն [hy] Pending pronunciation Pending pronunciation