User:

juvasul

Forvo Editor

Subscribe to juvasul pronunciations

User profile: information, words and pronunciations.
Date Phrase Listen Votes
2019-02-03 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Võro kiil' om illos kiil'. pronunciation 0 votes
2019-02-03 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Aitjumma, häste, kuis hindäl? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Miä su nimi om? [vro] Miä su nimi om? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kost sa peri olõt? [vro] Kost sa peri olõt? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Pallõsi ütleq tuud viilkõrd pronunciation 0 votes
2019-02-03 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Pallõsi kirodaq tuu üles pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt võro kiilt? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Kuis üteldäq ... võro keelen? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Ku pall'o tuu mass? [vro] Ku pall'o tuu mass? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Seo imänd tasos kõgõ iist pronunciation 0 votes
2019-02-03 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Seo esänd tasos kõgõ iist pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Kas sa tahasiq tandsiq? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Käüq mu mant minemä! [vro] Käüq mu mant minemä! pronunciation 0 votes
2019-02-03 Mu nimi om ... [vro] Mu nimi om ... pronunciation 0 votes
2019-02-03 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Ma olõ ... aastakka vana pronunciation 0 votes
2019-02-03 Ku vana sa olõt? [vro] Ku vana sa olõt? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Kas sa saat võro keelest arvo? pronunciation 0 votes
2019-02-03 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Ma kõnõlõ-õi võro kiilt pronunciation 0 votes
2017-11-30 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Seo om mürre piim. [vro] Seo om mürre piim. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! pronunciation 0 votes
2017-11-29 Tulõq õkva siiäq! [vro] Tulõq õkva siiäq! pronunciation 0 votes
2017-11-29 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. pronunciation 0 votes
2017-11-29 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] Taa kesev om üts nurmõvili. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. pronunciation 0 votes
2017-11-29 Pudsunudsija um üts majapidämise riist. [vro] Pudsunudsija um üts majapidämise riist. pronunciation 0 votes