User profile: information, words and pronunciations.
Date Word Listen Votes
2016-08-12 розмаїтий [uk] розмаїтий pronunciation 1 votes
2016-08-12 Інна Кашина [uk] Інна Кашина pronunciation 0 votes
2016-08-12 Дмитро Сова [uk] Дмитро Сова pronunciation 0 votes
2016-08-12 Володимир Остапчук [uk] Володимир Остапчук pronunciation 0 votes
2016-08-12 Артем Кондратюк [uk] Артем Кондратюк pronunciation 0 votes
2016-08-05 голодна [uk] голодна pronunciation 0 votes
2016-08-05 сполучник [uk] сполучник pronunciation 0 votes
2016-07-16 я [uk] я pronunciation 0 votes
2016-02-28 відпускати [uk] відпускати pronunciation 0 votes
2016-02-28 зберігати [uk] зберігати pronunciation 0 votes
2016-02-28 одягати [uk] одягати pronunciation 0 votes
2016-02-28 розслаблюватися [uk] розслаблюватися pronunciation 0 votes
2016-02-28 позначати [uk] позначати pronunciation 0 votes
2016-02-28 витратити [uk] витратити pronunciation 1 votes
2016-02-28 видаляти [uk] видаляти pronunciation 0 votes
2016-02-28 приєднувати [uk] приєднувати pronunciation 0 votes
2016-02-28 бути зобов'язаним [uk] бути зобов'язаним pronunciation 0 votes
2016-02-28 мати потребу [uk] мати потребу pronunciation 0 votes
2016-02-28 вибори [uk] вибори pronunciation 0 votes
2016-02-28 мій друг [uk] мій друг pronunciation 0 votes
2016-02-28 сестри [uk] сестри pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эвка [ru] Эвка pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эвочка [ru] Эвочка pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эвелиночка [ru] Эвелиночка pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эвелинка [ru] Эвелинка pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эна [ru] Эна pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эрна [ru] Эрна pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эрнестик [ru] Эрнестик pronunciation 0 votes
2015-11-14 Эрнестка [ru] Эрнестка pronunciation 0 votes
2015-11-14 Маноша [ru] Маноша pronunciation 0 votes