User profile: information, words and pronunciations.
Date Word Listen Votes
2015-08-24 przyznać premię [pl] przyznać premię pronunciation 0 votes
2015-08-24 przyjąć ofertę w przetargu [pl] przyjąć ofertę w przetargu pronunciation 0 votes
2015-08-24 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty pronunciation 0 votes
2015-08-24 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki pronunciation 0 votes
2015-08-24 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz pronunciation 0 votes
2015-08-24 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej pronunciation 0 votes
2015-08-24 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank pronunciation 0 votes
2015-08-24 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy pronunciation 0 votes
2015-08-24 rok bazowy [pl] rok bazowy pronunciation 1 votes
2015-08-24 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji pronunciation 1 votes
2015-08-24 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji pronunciation 0 votes
2015-08-24 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela pronunciation 0 votes
2015-08-24 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem pronunciation 0 votes
2015-08-24 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena pronunciation 0 votes
2015-08-24 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs pronunciation 0 votes
2015-08-24 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów pronunciation 0 votes
2015-08-24 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa pronunciation 0 votes
2015-08-24 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy pronunciation 0 votes
2015-08-24 superdywidenda [pl] superdywidenda pronunciation 0 votes
2015-08-24 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa pronunciation 0 votes
2015-08-24 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący pronunciation 0 votes
2015-08-24 zwyżkujący [pl] zwyżkujący pronunciation 0 votes
2015-08-24 zwyżkowo [pl] zwyżkowo pronunciation 0 votes
2015-08-24 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury pronunciation 0 votes
2015-08-24 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza pronunciation 0 votes
2015-08-24 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury pronunciation 0 votes
2015-08-24 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury pronunciation 0 votes
2015-08-24 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury pronunciation 0 votes
2015-08-24 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury pronunciation 0 votes
2015-08-24 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza pronunciation 0 votes