Language:

Venetian

[vec]

Back to Venetian

  • ganso pronunciation ganso
  • cuco pronunciation cuco
  • garza pronunciation garza
  • merlo pronunciation merlo