• جذاب pronunciation جذاب [fa]
  • Record pronunciation for پُرکشش پُرکشش [ur] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for alokele alokele [haw] Pending pronunciation
  • classier pronunciation classier [en]
  • powabna pronunciation powabna [pl]
  • becoming pronunciation becoming [en]
  • atrakcyjna pronunciation atrakcyjna [pl]
  • stylowy pronunciation stylowy [pl]
  • sexy pronunciation sexy [en]
  • fanciable pronunciation fanciable [en]