• פֿלױ pronunciation פֿלױ [yi]
  • Record pronunciation for jargan jargan [gv] Pending pronunciation
  • pike pronunciation pike [en]
  • برغوث pronunciation برغوث [ar]
  • Xenopsylla cheopis pronunciation Xenopsylla cheopis [en]
  • Record pronunciation for mbuanana mbuanana [kmb] Pending pronunciation
  • Record pronunciation for tə́rgáwù tə́rgáwù [kr] Pending pronunciation